Grzegorz Ulikowski

Ekspert

Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

9:00 - 12:00

Czwartek 20 kwietnia

  • Ocena poprawności sprawozdań z badań okresowych emisji zanieczyszczeń przesłanych przez laboratorium akredytowane, czyli co należy sprawdzić przed podpisaniem protokołu odbioru.
  • Wymagania przy stosowaniu PN-EN 10396.
  • Pomiary wykonywane metodami (Nie)Referencyjnymi.
  • Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania PN-EN 15259:2011.
  • Jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.