Marcin Wiśniewski

Ekspert

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert
w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

09:00 – 12:00

Wtorek 18 kwietnia

Aspekty prawne monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z konkluzji BAT.

Przeprowadzenie procesu stabilności emisji dla substancji wskazanych w konkluzjach BAT. Minimalnych granice oznaczalności.