18 - 20 kwietnia 2023 r.,
Hotel Logos***, Zakopane

II Edycja
Eksperckich Warsztatów Pomiarowych

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

O Warsztatach pomiarów okresowych, wynikających z Konkluzji BAT, zapisów polskiego prawa i norm emisyjnych

Czy zlecasz wykonanie pomiarów okresowych, kontrolujesz wykonanie tych obowiązków prawnych przez właścicieli instalacji lub wydajesz decyzje Pozwolenia zintegrowane?

W każdym z tych przypadków warto, abyś zapoznał się z najnowszymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony i monitoringu powietrza. Nowe wymagania, o których możesz nie wiedzieć mają również przełożenie na kwestie finansowe wykonywania pomiarów okresowych zgodnie z konkluzjami BAT i wymaganiami PCA.

Szczególnie istotne są warunki jakie należy spełnić, aby udowodnić stabilność poziomów emisji i dzięki temu ograniczyć zakres monitoringu, a jednocześnie zaoszczędzić.

Na Warsztaty Pomiarów Okresowych swoje wystąpienia przygotowali dla Ciebie najlepsi Eksperci w Polsce. Warsztaty to spotkanie czterech zainteresowanych stron: Przemysłu, Laboratoriów akredytowanych, Inspektorów OŚ i Urzędów wydających decyzje.

Magdalena Dziewa

Dlaczego warto?

Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, monitorujesz lub realizujesz wymagania prawne w swojej firmie, zamawiasz pomiary, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:

Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe.

Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane.

Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz.

Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat.

Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Dowiesz się jak udowodnić  stabilne poziomy emisji określonej substancji wymienionej w Konkluzjach BAT, aby móc ograniczyć monitoring tej substancji.

Poznasz warunki w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe, aby wyniki były użyteczne i zgodne z wymaganiami również w zakresie miejsc pomiaru, odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania PN-EN 15259:2011.

Dowiesz się dlaczego ważna jest weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych.

Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane i nie zawiera błędów.

Jeżeli nadzorujesz Termiczne Przetwarzanie Odpadów, to poznasz warunki techniczne wykonywania nowych pomiarów, które będziesz realizował już za kilka miesięcy.

Zrozumiesz, jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.

Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat.

Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Jeżeli jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska lub pracujesz w Urzędzie i wydajesz pozwolenia zintegrowane, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, a szczególnie jaki obowiązki mają firmy, które kontrolujesz i dla których wprowadzono dodatkowy obowiązek monitoringowy w konkluzjach BAT.

Dowiesz się jak ocenić czy wniosek o uznanie emisji za stabilne, jest poprawnie opracowany i czy dowody w nim zawarte, oparte są na właściwej ilości poprawnie wykonanych i użytecznych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT, co da ci wsparcie w Twoich działaniach kontrolnych.

Dowiesz się, czy kontrolowane przez Ciebie raporty z badań wypełniają wszystkie wymagania, czy wyniki w nich podane są ważne, czy uśredniona jest wystarczająca ilość serii pomiarowych, oraz czy ocena niepewności mieści się w wymaganiach prawnych i normatywnych.

Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08.

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT.

Dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.

Nasi Eksperci

Harmonogram Warsztatów

9:00

Rozpoczęcie II Edycji Warsztatów Pomiarowych

09:00 – 12:00

Marcin Wiśniewski

Aspekty prawne monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z konkluzji BAT.

Przeprowadzenie procesu stabilności emisji dla substancji wskazanych w konkluzjach BAT. Minimalnych granice oznaczalności.

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 15:30

Prof. Piotr Burmistrz

Statystyka jako narzędzie w udowadnianiu stabilności emisji substancji wskazanych w konkluzjach BAT

9:00 - 11:00

Prof. Grzegorz Wielgosiński

Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów.

Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.

Omówimy:

Chemię procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń.

Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.

Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.

11:00 - 11:30

Przerwa

11:30 - 13:00

Agnieszka Białobrzeska

Dotrzymywanie emisji dopuszczalnej, kontrola przestrzegania pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w aspekcie wykonywania obowiązków pomiarowych.

- obowiązki właścicieli instalacji wynikające z pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

- zasady kontroli w aspekcie dotrzymywania wymagań wynikających z decyzji i prawa o obszarze ochrona powietrza

- konsekwencje nie dotrzymywania standardów i wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza

- najczęściej popełniane błędy w aspekcie nie dotrzymywania wymagań prawnych i pisania wniosków o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 16:00

Eugeniusz Głowacki

Kryteria techniczne prowadzenia pomiarów okresowych

Weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych. Co powinien wiedzieć zamawiający wybierając laboratorium do wykonania pomiarów okresowych

9:00 - 12:00

Grzegorz Ulikowski

  • Ocena poprawności sprawozdań z badań okresowych emisji zanieczyszczeń przesłanych przez laboratorium akredytowane, czyli co należy sprawdzić przed podpisaniem protokołu odbioru.
  • Wymagania przy stosowaniu PN-EN 10396.
  • Pomiary wykonywane metodami (Nie)Referencyjnymi.
  • Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania PN-EN 15259:2011.
  • Jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.

12:00

Zakończenie II Edycji Warsztatów Pomiarowych

12:00 - 13:00

Obiad

HOTEL Hotel Logos***

Hotel

W tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Logos w Zakopanem

Hotel LOGOS*** w Zakopanem to wyjątkowe połączenie regionalnego stylu architektonicznego z nowoczesnym wystrojem o elementach góralskiego folkloru.

To miejsce o wysokim standardzie i niepowtarzalnej atmosferze, gdzie można poznać staropolską i góralską kuchnię w nowym wydaniu.

Hotel znajduje się w centrum Zakopanego, niedaleko Krupówek.

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

2390

50/50

Cena regularna 2690 zł obowiązuje od 31 marca 2023 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

2780

50/50

Cena regularna 3080 zł obowiązuje od 31 marca 2023 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!