25 - 27 maja 2022 r.,
Hotel Crocus****, Zakopane

I Edycja
Eksperckich Warsztatów Pomiarowych

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

O Warsztatach

Wykonujesz pomiary, zlecasz wykonanie pomiarów lub  kontrolujesz wykonanie obowiązków prawnych przez właścicieli instalacji? 

W każdym z tych przypadków warto, abyś zapoznała się z najnowszymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony i monitoringu powietrza. Nowe wymagania, o których możesz nie wiedzieć mają również przełożenie na kwestie finansowe wykonywania pomiarów okresowych zgodnie z konkluzjami BAT i wymaganiami PCA.

Na Warsztaty Pomiarowe swoje wystąpienia przygotowali dla Ciebie najlepsi Eksperci w Polsce. Warsztaty to spotkanie trzech zainteresowanych stron: Przemysłu, Laboratoriów akredytowanych, Inspektorów OŚ i Audytorów technicznych.

Magdalena Dziewa

Dlaczego warto?

Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, realizujesz lub monitorujesz realizację wymagań prawnych w swojej firmie, zamawiasz pomiary, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:

Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe

Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane

Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz

Dowiesz się, jak prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat

Poznasz zasadę naliczania kar, za nieprzestrzegania prawa w zakresie emisji do powietrza

Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi

Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT

Dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.

Jeżeli jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, a szczególnie jaki obowiązki mają firmy, które kontrolujesz

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT, co da ci wsparcie w Twoich działaniach kontrolnych

Dowiesz się, czy kontrolowane przez Ciebie raporty z badań wypełniają wszystkie wymagania wymagania, czy wyniki w nich podane są ważne, czy uśredniona jest wystarczająca ilość serii pomiarowych, oraz czy ocena niepewności mieści się w wymaganiach prawnych i normatywnych

Poznasz sposoby naliczania kar za przekroczenia lub nie wykonanie pomiaru i jak sobie radzą inni z tym dość trudnym tematem

Nasi Eksperci

Harmonogram Warsztatów

9:00

Rozpoczęcie Warsztatów Pomiarowych

09:00 – 12:00
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Marcin Wiśniewski

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  • System regulacyjny – pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.
  • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji.
  • Zasady określania wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych 
 • Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
  • Duże obiekty spalania (LCP),
   • Zasady łączenia 
   • Derogacje 
   • Zasady uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane 
   • Szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych
  • Termiczne przekształcanie odpadów,
  • Średnie obiekty spalania(MCP),
 • Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne 
  • Monitorowanie emisji 
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne 
  • Monitorowanie emisji
 • Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Niepewności pomiarowe

12:30 – 13:00

mec. Piotr Otawski

Co to jest obszar regulowany prawnie i jakie są tego konsekwencje dla przedsiębiorstw i laboratoriów emisyjnych, Czy konkluzje BAT to obszar regulowany prawnie, kiedy i na jakich podstawach prawnych

14:00 - 16:00
Blok tematyczny II

Blok tematyczny II

Marcin Wiśniewski

Kontrola wymagań prawnych w zakresie pomiarów okresowych wynikających z naszego rozporządzenia oraz konkluzji BAT w aspekcie kontroli WIOŚ i ewentualnego naliczania kar. 

9:00 - 12:00
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Grzegorz Ulikowski

 • Wymagania prawne i PCA dla sprawozdań z badań pomiarów okresowych, 
 • ocena niepewności pomiaru i przyjęte zasady uśredniania w zależności dokumentów prawnych i normatywnych.
 • Konsekwencje komunikatu 353 dla Klienta, czy co w przypadku uśredniania próbek lub wyników badań składających się . 
 • Metody alternatywne – jakie jest aktualne podejście PCA do ich uznawania w obszarze regulowanym. Czy warto się angażować w udowadnianie np. równoważności CEN/TS 17021:2017 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki metodami instrumentalnymi do PN-EN 14791:2017-04, albo równoważności PN-EN 16429:2021-08 Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Metoda referencyjna oznaczania stężenia gazowego chlorowodoru (HCl) w gazach odlotowych emitowanych do atmosfery z instalacji przemysłowych do PN-EN 1911:2011, itp. 
 • Zasady uznania przez PCA metod alternatywnych i wpisanie ich do zakresu w obszarze regulowanym dla AMS
 • Badania niezgodne z wymaganiami i odstępstwa w pomiarach emisji.
 • Kontrola stanowisk pomiarowych.
 • Kontrola parametrów emitorów.
 • Dyskusja

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 15:00
Blok tematyczny II

Blok tematyczny II

Edward Sucharda

 • Pobieranie próbek metali ciężkich i metaloidów oraz dioksyn i furanów. Wymagania normatywne i konkluzji BAT. Najczęściej popełniane błędy mające wpływ na wyniki pomiarów. Częstotliwość, czasy pobierania i uśrednianie wyników pomiarów.

15:00 - 16:00

Obiad

9:00 - 12:00

Eugeniusz Głowacki

 • Wpływ warunków poboru prób na wyniki oznaczania Hg, HCL, HF i NH3.
 • Częstotliwość, wymagania czasowe pobierania próbek i uśredniania wyników
 • Procedura wykonywania pomiarów gwarancyjnych:
 • Program pomiarów – wymagania formalne i techniczne
 • Podwykonawstwo w pomiarach gwarancyjnych
 • Ocena wyników pomiarów gwarancyjnych

12:00

Zakończenie Warsztatów Pomiarowych

12:00 - 13:00

Obiad

HOTEL Hotel Crocus****

Hotel

W tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Crocus w Zakopanem

Hotel Crocus**** to elegancki i nowoczesny obiekt położony w samym centrum Zakopanego, w okolicy skoczni narciarskich oraz drogi do Kuźnic i kolejki na Kasprowy Wierch. Hotel świetnie łączy tradycję z nowoczesnością zapewniając wysoki standard usług. Dzięki dogodnej lokalizacji, z widokami na malownicze pasma górskie Tatr, to doskonała baza wypadowa zarówno dla miłośników zimowego szaleństwa jak i górskich wycieczek.

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

2390

50/50

Cena regularna 2690 zł obowiązuje od 30 kwietnia 2022 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

2780

50/50

Cena regularna 3080 zł obowiązuje od 30 kwietnia 2022 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!