Agnieszka Białobrzeska

Ekspert
11:30 - 13:00

Środa 19 kwietnia

Dotrzymywanie emisji dopuszczalnej, kontrola przestrzegania pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w aspekcie wykonywania obowiązków pomiarowych.

- obowiązki właścicieli instalacji wynikające z pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

- zasady kontroli w aspekcie dotrzymywania wymagań wynikających z decyzji i prawa o obszarze ochrona powietrza

- konsekwencje nie dotrzymywania standardów i wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza

- najczęściej popełniane błędy w aspekcie nie dotrzymywania wymagań prawnych i pisania wniosków o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.