Prof. Grzegorz Wielgosiński

Ekspert

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko.

9:00 - 11:00

Środa 19 kwietnia

Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów.

Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.

Omówimy:

Chemię procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń.

Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.

Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.