Eugeniusz Głowacki

Ekspert

Eugeniusz Głowacki - Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.

14:00 - 16:00

Środa 19 kwietnia

Kryteria techniczne prowadzenia pomiarów okresowych

Weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych. Co powinien wiedzieć zamawiający wybierając laboratorium do wykonania pomiarów okresowych