Prof. Piotr Burmistrz

Ekspert

Dr hab. Piotr Burmistrz - Auditor i ekspert w zakresie metrologii, technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Pracownik naukowy Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

14:00 - 15:30

Wtorek 18 kwietnia

Statystyka jako narzędzie w udowadnianiu stabilności emisji substancji wskazanych w konkluzjach BAT